Jeseníky, to jsou zážitky po celý rok

Ubytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytování

Osvěžující letní koupání

 

               Přímo v Hynčicích pod Sušinou, kousek od chaty KAŠTAN je postavena umělá vodní nádrž, ve které se jistě rádi zrelaxujete, buď jen tak, nebo třeba po příjemném výletu na jedné z mnoha cyklotras, které se v okolí nachází.

 

Geocaching

 

               Už jste to někdy zkusili? Geocaching [anglicky džiokešin, česky geokešink] je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu (pokladu) zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher. Seznam souřadnic okolních cache naleznete v chatě KAŠTAN.

Cyklotrasy

 

                   Celé okolí Hynčic je doslova „propleteno“ množstvím cyklistických cest všech náročností a délek, takže je možno navštívit turisticky zajímavá místa (Staré Město, Chrastice, Vysoké Žibřidovice, osadu Kronfelzov, Šléglov, Vikantice a další), odkud se otevírají panoramatické výhledy do širokého okolí. Při jasném počasí je vidět celý masiv Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem Pradědem (1492 m). Pro představu uvádíme zlomek možností, kam můžete na kole vyrazit.

     Chata KAŠTAN—Pevnůstky—Stříbrnice—Štěpánov—Chata KAŠTAN

            Délka: 10km, převýšení: 350m, náročnost: mírná

             Celý okruh vede po místních asfaltových komunikacích. Náročnost trasy je nízká, pouze výrazné závěrečné stoupání od Stříbrnic na rozcestník Pevnůstky s převýšením 190m vede údolím v chládku lesa, avšak bez výhledů do krajiny. Trasa lze jet i opačně.

      Chata KAŠTAN—U Štěpánova—Staré Město—Stříbrnice—Chata KAŠTAN

               Délka: 11km, převýšení: 150m, náročnost: středně těžká

             Celý okruh vede po místních asfaltových komunikacích. Náročnost trasy je středně těžká, zejména závěrečné stoupání do Hynčic. Po cestě je možnost se občerstvit ve Starém městě, Stříbrnicích a Hynčicích pod Sušinou. Okruh lze jet i opačně.

 

      Chata KAŠTAN— Bystřiny—Úsvit—Staré Město—Stříbrnice—Návrší—Chata KAŠTAN

               Délka: 20km, převýšení: po vrstevnici, náročnost: mírná

           Část cesty vede po místních asfaltových komunikacích a část po zpevněných a lesních cestách. Na cestě se setkáte pouze s              jednou náročnější částí a to při výstupu na Návrší, jinak je trasa vedena po vrstevnici. Na cestě je možné se občerstvit v              chatě Návrší(z roku 1928), ve Starém Městě, Stříbrnicích a v Úsvitu.

 

      Chata KAŠTAN—Hanušovice—Habartice—Vikantice—Šléglov—Staré Město—Chata KAŠTAN

               Délka: 32km, převýšení: 300m, náročnost: středně těžká

               Celá trasa vede po silnici nebo po zpevněné asfaltové cestě. V Hanušovicích, které se proslavili lnářských průmyslem, ale          také vynikajícím pivem značky Holba, jsou i důležitou železniční křižovatkou. Habarticemi dříve procházela obchodní          cesta do staroměstské kotliny a Šléglov patří k nejmenším obcím v ČR—čítá cca 30 obyvatel. Po cestě se můžete          občerstvit ve Starém Městě, Hanušovicích a Šléglově.

Pěší turistika

 

           Horská chata NÁVRŠÍ

 

               Známou turistickou chatu Návrší nalezneme západně od obce Stříbrnice na turistické značce směřující k vrcholu Králického Sněžníku, třetího nejvyššího pohoří České republiky. Samotná chata Návrší je nejstarší turistickou základnou na moravské straně Králického Sněžníku. Byla postavena v r. 1928 v místě bývalých salaší ve výšce 899 m n. m. Návrší je hlavním výchozím bodem na Králický Sněžník, představuje důležitý rozcestník turistických, cyklistických i běžkařských tras, je nádherným výhledovým místem. Turistická chata Návrší s celoročním provozem poskytuje možnost stravování.

           K pramenu Moravy až na vrchol Králického Sněžníku (1422 mnm)

 

               Hynčice pod Sušinou jsou výhodným místem na nízkohorskou turistiku po východním úbočí vnitrozemského hřbetu masivu Kralického Sněžníku i k túrám do centra masivu na Sušinu (1321 m.n.m) a  dále k pramenům Moravy a na vrchol Kralického Sněžníku 1422 m.n.m. Vyhledávaným cílem pěších turistů je údolí Prudkého potoka, kudy vede jedna z nejnáročnějších a nejromantičtějších tras těchto hor. Naučná stezka vojenského opevnění - začíná i končí u železniční stanice Staré Město pod Sněžníkem. Vojenské opevnění , budované v letech 1935 – 1938, patřilo k nejdokonalejším pevnostním systémům v Evropě.

           Údolí Prutkého potoka

 

               Prudký potok (německy Schnellbach) pramení v údolí mezi horami Podbělka, Sušina a Tetřeví hora v pohoří Králický Sněžník ve výšce asi 1250 m n. m. Záhy přibírá několik dalších zdrojnic a teče strmým údolím k jihovýchdu až k jihu. Pro Prudký potok jsou typické četné přírodní kaskády a menší vodopády. Po asi 4,5 km toku opouští masív pohoří a dostává se do podhůří. Protéká údolím, které je často zalesněné, dostává se k severovýchodnímu konci vsi Vysoké Žibřidovice a nakonec se zprava vlévá do říčky Krupá (což je přítok Moravy) ve výšce asi 450 m. Délka toku je přibližně 9 km.

            Vlaštovčí kameny

 

               Vlaštovčí kameny je nápadný skalní útvar v pohoří Králický Sněžník. Nachází se jen několik desítek metrů od hranic s Polskem, přímo ve svahu hory Králický Sněžník, a to na vybíhajícím západním hřbetu asi 500 m od vrcholu hory, asi 15 km severně od města Králíky v okres okrese Ústí nad Orlicí. Leží mimo značené turistické cesty v NPR Králický Sněžník.

               Jedná se o skalní sruby, na jejichž vzhledu se výrazně projevilo mrazové zvětrávání v glaciálu. V okolí Vlaštovčích kamenů se nacházejí celkem rozsáhlá kamenná moře. Z geologického hlediska jsou tvořeny z ruly, svoru a místy najdeme i křemence.

               Na Vlaštovčích kamenech najdeme jen řídkou vegetaci, nejzajímavějším druhem je asi sítina trojklanná (Juncus trifidus). Tato rostlina je typická pro extrémní stanoviště alpínského stupně a v pohoří Králický Sněžník ji můžeme potkat v současnosti jenom zde. Jedná se o primární bezlesí, neboť mohutné skalní bloky nedokázela v těchto výškách už poměrně zakrslá horská smrčina nikdy zcela zastínit.

            Tvarožné díry

              

               V hlubokém údolí řeky Moravy mezi vrcholem Kralického Sněžníku a osadou Velká Morava, pod chatou Vilemínkou, se nacházejí krasové jeskyně, kterým se říká Tvarožné díry. Tyto byly známy již v 17. století. V kronice Štefana a Karla Lembergů z Králík se píše, že v této jeskyni si schovávali nářadí italští zlatokopové, kteří do kraje přišli v druhé polovině 17. století. Je zajímavé, že na stěně u západního vchodu do Tvarožných děr byly nalezeny vytesané nápisy (IHS, Maria), které by mohly pravdivost této zprávy potvrzovat.

               Tvarožné díry jsou dlouhé 240 metrů, ale byly zjištěny náznaky dalšího pokračování a není vyloučeno, že délka chodeb dosahuje 450 metrů. Nadmořská výška jeskyní 840-842m. Jeskyně mají zajímavý charakter - nízké chodby - plazivky, které se střídají s většími prostory. Jeskyně jejíž větší částí protéká podzemní potok obohacující horní tok Moravy, ale pocházející z vápencového území na polské straně pohoří (v dosud neznámém krasovém podzemí tak vlastně teče proti směru povrchového odvodňování!), zdobí krápníky - brčka a stalaktity zčásti ponořené pod vodní hladinou. Průměrná teplota se zde pohybuje kolem 5°C. Na stěnách jeskyně se vyskytují sintry. Jeskyním však dal jméno nickamínek (lidově - tvaroh), který místy pokrývá stěny chodeb. Od roku 1968 zde probíhají speleologické výzkumy, proto je jeskyně veřejnosti uzavřena.

               Patzeltova jeskyně

 

               V roce 1864 se doslova propadl do jeskyně s podzemním jezerem lesní příručí Řehoř Patzelt a proto do dnešního dne tato druhá jeskyně nese jeho jméno. K této jeskyni vede neznačená stezka nad Mléčným pramenem, který dává až 105 litrů vody za sekundu.

               Patzeltova jeskyně - 875 m.n.m.. Ve 30-tých letech tohoto století zkoumala jeskynní faunu skupina geografů a zoologů z Wroclavi a nalezli 46 druhů jeskynního hmyzu. V Patzeltově jeskyni dlouhé 45 metrů provedl potápěč J. Pogoda výzkum jezera, které dosahuje hloubky od minimálně 2,5 m až po 7m. Vody se ztrácí v korytě potoku a putují k pramenu téměř 2 km dlouhou jeskynní soustavou.

               Temné Hadcovo jezírko – Chrastický Hadec¨

              

               Chrastický hadec (2.9631 ha) se nachází asi 1 km jihovýchodně od obce Chrastice na plošině mezi obcí a údolím řeky Krupá. Lokalitu tvoří zalesněný pahorek s opuštěným jámovým, hadcovým lomem s odvaly v izolovaném smrkovém lesíku. Nadmořská výška lokality je 530-554 m n. m. Lom byl v provozu mezi světovými válkami, od té doby je opuštěn a zaplaven. Na jeho dně vzniklo jezírko. Na skalních výchozech v okolí jezírka a na těžebních odvalech v jižní části přírodní památky se vyvinula společenstva skalních štěrbin hadců. Lokalita jedním z nejbohatších výskytů evropsky významného druhu sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) na Moravě. Z dalších významných druhů zde byly zjištěny hruštice jednostranná (Orthilia secunda), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), kruštík širolistý (Epipactis helleborine s.l.). Z hlediska ochrany vzácných společenstev hadcových sutí má lokalita celostátní i evropský význam (Natura 2000). Jedná se i význačnou a často navštěvovanou geologickou a petrogafickou lokalitu.

Skvělá zábava pro děti i dospělé

 

           Travní lyže — vlek Sedlo—Hynčice pod Sušinou

 

               Zatímco lyže na sněhu sviští, travní lyže na trávě vrčí. To proto, že jde vlastně o pásový traktor či tank (pás a uvnitř kolečka), ovšem pohon dodává nikoli motor, ale zemská přitažlivost. Na stráni funguje vlek, takže travní lyžaři nemusí šlapkat po svých. Z kopce je to na pěkný fofr - o nic méně rychleji, než by tomu bylo na sjezdových lyžích na sněhu. Odstředivá síla v oblouku dělá své. Zatímco na sněhu se s ní člověk - lyžař vypořádává smykem anebo zaříznutím hran carvingových lyží, na trávě se musí každý oblouk "poctivě vyjet" - každé zakolísání je riskantnější, než na sněhu.

             Tel.: 583 239 070, 608 050 618

             Provozní doba: Po-Ne: 10-18

            

 

           Horská kola — vlek Sedlo—Hynčice pod Sušinou

 

               Horské kolo zná každý a snad každý na něm už alespoň jednou jel. Lesním terénem, na silnici, po cyklostezce. Ale na horském kole směrem ze svahu dolů a rovnou po sjezdovce? To už vyžaduje pořádnou dávku odvahy. Přilbu připnout na hlavu, pevně svírat brzdy, oči na šťopkách, nohy do pedálů a jedem. Na svah vás samozřejmě dostaneme vlekem. Nepříjemné šlapání do kopce? To vám při této jízdě určitě nehrozí.

             Tel.: 583 239 070, 608 050 618

             Provozní doba: Po-Ne: 10-18

            

 

           Horské minikáry — vlek Sedlo—Hynčice pod Sušinou

 

               Dáváte-li přednost jízdě v sedě a cítíte-li se s volantem v ruce méně ohroženi, pak vás rádi usadíme do horské minikáry. Nahoru vlekem a dolů už po vlastní ose. Bláznivě točte volantem, v případě ohrožení brzděte a jste dole co by dup. Vystrašené křičení je dovoleno. Kolem dokola jsou jenom houby a srnky a ty svým adrenalinovým křikem nevyděsíte. Vhodné pro samostatnou jízdu dětí od osmi let a 130 cm výšky. Je možná společná jízda dospělého s menším dítětem.

             Tel.: 583 239 070, 608 050 618

             Provozní doba: Po-Ne: 10-18

            

 

           Travní boardy — vlek Sedlo—Hynčice pod Sušinou

 

               Hutný adrenalin do žil vám napumpuje jízda po sjezdovce na travním boardu! Trénovat na travním boardu cool skoky do snowparku sice není dobrý nápad, ale dělat řezané obloučky mezi drny trávy? Na travním boardu zážitek. Při prudkém zabrždění u spodní stanice vleku sice neohodíte přátele oblakem sněhu, ale po dobrém natrénování se vám podaří je obsypat trávou a hlínou.

             Tel.: 583 239 070, 608 050 618

             Provozní doba: Po-Ne: 10-18

            

 

           Bowling, kulečník, stolní fotbal, bazén, sauna, vířivka— Hynčice pod Sušinou

 

               Přímo v obci Hynčice pod Sušinou máte možnost využít restaurace v horském hotelu (400m od chaty KAŠTAN), které si lze zpříjemnit sportovní aktivitou a po ní relaxací v bazénu, sauně nebo vířivce.

 

             Tel.: 608 555 276, 583 239 008-9

             Provozní doba: Po-Ne: 8-23

            

 

           Jízdárna Černý kůň - Staré Město (5km)

 

               Celoroční vyjížďky na koních a pro případné zájemce i jezdecký výcvik. Pokud jste ještě neseděli na koni, nebo máte jen velmi málo zkušeností, nemusíte se bát, po celou dobu vyjížďky Vás povede kvalifikovaný vodič. Pokud jste již zkušenější jezdec či skupina jezdců, máte možnost vyjížďky do okolí s doprovodem na koni. Tempo jízdy záleží na Vašich schopnostech. Více na www.cernykun.eu.

 

             Tel.: 731 024 341, 608 501 269

             Provozní doba: Po-Ne: 8-12, 14-18

            

 

           Multifunkční sportovní areál - Staré Město (5km)

 

         Tenisové kurty na okraji Starého Města jsou k dispozici všem zájemcům o bílý sport. Zároveň si zde můžete zapůjčit i sportovní potřeby.

Tradiční akce: tenisové turnaje – Memoriál Františka Huti, O Pohár starosty Starého Města

 

             Tel.: 723 182 795

             Provozní doba: Po-Ne: 9-19(nejlépe zamluvit den předem)

             Ceník:  Kurt na odbíjenou        20 Kč/osoba/hod

Kurt na košíkovou        20 Kč/osoba/hod

Kurt na tenis                  80 Kč/osoba/hod

Zapůjčení rakety          30 Kč/hod

Minigolf                        20 Kč/osoba/hod

                                       + 50 Kč záloha

Stolní tenis                    zdarma

Dětský koutek               zdarma

Hřiště na kopanou        dle dohody

 

Autoturistika

 

         K autoturistice se nabízejí výlety do města Jeseníku a jeho okolí, Javorníku, Lipové Lázně, Ramzové, Šeráku a Červenohorského sedla. Dále lze využít blízkého pohraničního silničního přechodu v Dolní Lipce k návštěvě polského Klodzka, kde se dá levně nakoupit oblečení. Lákavá je i možnost koupání v termálním koupališti ve Velkých Losinách spojené s prohlídkou zámku a rozlehlého parku.

 

           Hasičská nádrž, kostel sv. Michala, zámek Kolštejn -  Branná (14 km)

 

         Za horkých letních dní je hasičská nádrž v Branné ideální místo k osvěžení u vody(vstup ZDARMA). Při této příležitosti si nenechte ujít prohlídku kostela SV. MICHALA, který je dominantou celého města. Dříve tu stával dřevěný katolický kostelík s farou. Nynější kostel byl v r. 1694 zvětšen a přestavěn na renesanční. Sochy u hlavního oltáře jsou vyřezávané z jednoho kusu dřeva. Neméně lákavým místem je zřícenina hradu Kolštejn založeného rodem Wustehubůz na počátku 14. století. Hrad byl opuštěn koncem 16. století. Dispozice části hradu byly použity pro stavbu  zámku.

 

             Zámek Kolštejn: Tel.: 777 106 138

                                           

 

           Pivovar HOLBA Hanušovice (15 km)

 

         Již více než 130 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy zde jeho zakladatel a sládek uvařil v prosinci roku 1874 první várku hanušovického piva. Tehdy kapacita moderního parního pivovaru dosahovala 22.400 hektolitrů za rok, což představovalo 40.000 věder. Dnes pivovar vystaví dvacetkrát více a řadí se k první desítce největších u nás.Více na www.holba.cz

 

             Tel.: 583 300 900, 583 300 880, 583 300 814

             Provozní doba: Po-Čt: 9-14 (je nutné se předem objednat)

            

 

           Priessnitzovy léčebné lázně, solná jeskyně  -  Jeseník (35km)

 

         Priessnitzovy léčebné lázně a.s. leží v malebné poloze na svazích Studničního vrchu asi 2 km od města Jeseník, v průměrné nadmořské výšce 620 m, nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy. Areál Priessnitzových lázní je citlivě zasazený do krajiny a tvoří dominantu širokého okolí. Lázně mají mimořádně příznivé klimatické podmínky a umožňují léčit hosty v kterémkoliv z ročních období. Ze tří stran, ze severu, západu a jihu je chrání vysoké hřebeny hor, pouze směrem na východ je údolí otevřeno do polských rovin. Naberte nové síly v rehabilitačním bazénu, v solné jeskyni, v lázeňském parku, u pramenů nebo si vyberte z bohaté nabídky kulturních programů. V rodném domě V. Priessnitze je stálá expozice o jeho životě a díle. Více na www.priessnitz.cz

 

 

           Adrenalin Park - Česká Ves (39km)

 

               Místo pro všechny, kteří chtějí mají rádi zvýšenou hladinu adrenalinu v krvi. Naleznete zde lanové centrum, obří houpačku a lanovku, terénní  4kolky a koloběžky, paintball, výlety na kánoi, horolezeckou stěnu, bungee trampolínu, lukostřelbu a další aktivity. Více na www.adrenalin-park.cz.

 

             Tel.: 731 543 237, 602 722 961

             Provozní doba: duben, květen, září, říjen: So-Ne: 10-17

                                        červen: denně 10-18

                                          červenec,srpen: denně 10-20

                                          listopad-březen: dle dohody

             Cena: různá podle jednotlivých aktivit, Lanové centrum od 290Kč/osoba

 

 

           Město Lipová lázně, hory Šerák(1351 m n.m.), Smrk(1125 m n.m.) a Mračná Hora(1272 m n.m.)

 

               Lipová-lázně je malebná horská obec ležící na rozhraní pohoří Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Nejbližší okolí nabízí zachovalou přírodu, jižní část obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Celé území je značně členité, čemuž odpovídají i značně se lišící nadmořské výšky - střed obce 498 m n.m., vrchol hory Šerák 1.351 m n.m. Mezi další významné vrcholy patří Mračná hora (1.272 m n.m.) a Smrk (1.125 m n.m.), který je nejvyšší horou Rychlebských hor.

               V obci Lipová-lázně trvale žije téměř 2.500 obyvatel, správně je přičleněna pod Olomoucký kraj, okres Jeseník a historicky patří do území Slezska, přičemž západní hranice katastru tvoří rozhraní mezi Moravou a Slezskem. Na západě se v bodě zvaném Smrk-hraničník dotýká státní hranice s Polskou republikou. Tato lázeňská obec je známa svým překrásným hornatým okolím, které skýtá bohaté možnosti turistiky, cykloturistiky, běžeckého i sjezdového lyžování.

          

           Velké Losiny – zámek, ruční papírna, termální lázně

 

               S obcí Velké Losiny je pevně spjata bohatá historie a velké množství historických památek a zajímavostí. Obec patří k nejstarším v šumperském okrese a její vznik se datuje rokem 1351, kdy zdejší fara připadla k litomyšlskému biskupství. Dějiny obce jsou dlouhodobě spojeny s rodem Žerotínů, kterým od druhé poloviny 15.století patřila obec nejprve jako zástava, ale od r.1507 již jako pevná součást jejich majetku. Od tohoto období do současnosti vyrostly v obci její nejvýznamnější historické dominanty, mezi které patří zámek, ruční papírna, farní kostel, církevní a světské stavby a lázně.

               Termální koupaliště ve Velkých Losinách je otevřené koupaliště o rozměrech 40m x 20m, léčivá sirovodíková voda v koupališti je charakteristická svým zápachem. Koupaliště se nachází u lázní ve Velkých Losinách.

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytování

Naše ikonka:

Ubytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytováníUbytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytování

Tel.: 604 585 480

Ubytování Jeseníky - chata KAŠTAN - Jeseníky ubytování